PORSCHE Modelis Gamybos metai Katalogo Nr.

Prisukamas

Auto-hak
automatas

Vertikalus
automatas

CAYENNE 2003 / 2010.04 K 46 187 € 235 € 335 €
CAYENNE (West) 2003 / 2010.04 3270146 375 €
CAYENNE nuo 05.2010 K 67 210 € 335 €